Många med mig har konstaterat att Arildsbloggen har försvunnit från Byalagets hemsida. Arildsbloggen har ju varit ett väldigt aktivt media som engagerat många så det här är en ny Arildsblogg som är knuten till www.arildshamn.se och som förhoppningsvis kan fylla detta tomrum och tjäna allas intressen.
//Jan