Alla medlemmar är kallade per e-mail och kallelsen ser ut så här:

Årsredovisningen ser ut så här:

Årsmötesprotokollet ser ut så här: