Hej alla, Det här är Projekt 1. Det var denna konstruktionen jag utan framgång försökte visa på årsmötet. Den är byggd på stora pir i Jonstorps hamn och har varit i drift i många år. I Arildshamn skulle den döda den svallvåg som uppstår utmed stora pir vid en nordväst storm och går in i hamnbassängen där den utsätter alla båtar för stora krafter. Givetvis minskar den också sjögången som uppstår i hamnen vid en hård nordostan.
Denna dåliga bild visar Projekt 2 som innebär att vi tillsammans med
Höganäs Kommun skall lägga ut varningsbojar för det grund som ligger i
inseglingsrännan öster om hamnen. För att klara stormarna måste vi ha dykare till hjälp som fäster förankringskättingar direkt i berget.

Projekt 3 handlar dels om att det skall byggas en ny handikappanpassad toalett och i samband därmed dels läggas en ny dränering runt Ruffen så att inredningens trädetaljer inte blir förstörd av vatten som läcker in vid stormar. Förhandlingar pågår med kommunen så att vi kan finna den mest ändamålsenliga lösningen.

Medlemmarna i hamnföreningen frågar gärna varför vi inte gör mer för att öka antalet båtplatser i hamnen. Kravet från båtplatsägarna är sådant att man vill ha bredare båtar vilket gör att antalet båtplatser i den gamla hamnen i stället måste minskas. Båtplatskön har i år för första gången överskridit 50. En ökning av antalet båtplatser kan därför bara åstadkommas genom en utbyggnad. En möjlig utbyggnad av Arilds hamn skulle kunna se ut så här och kostnaden skulle kanske bli i paritet med utbyggnaden av hamnen i Vejbystrand dvs 10-12 miljoner och kanske mer beroende på hur svårt sprängningsarbetet blir. Våra tunga entreprenörer har ju god erfarenhet av hamnbyggen så de borde kunna räkna ganska rätt.Den s.k. Skidahallen skulle då behöva sprängas bort och den gamla innerhamnen fördjupas till ca 2,5m djup. Tekniskt sett fullt möjligt men kanske med tanke på byns pietetsfulla infrastruktur och vattendomar mm. inte möjligt. Men å andra sidan kan inte det Gamla Arild belastas med områden som Blossalyckan, Knaggesten mm. utan att byns övriga infrastruktur anpassas därefter. Det blir kanske fina boendemiljöer men kommunen skapar ett långsiktigt ohållbart samhälle. Man stoppar huvudet i sanden och begår samma misstag som kommunerna i Bohuslän gjort.