Trailers
på Hamnparkeringen………….

……som har stått felparkerade där, i
ett fall i nästan ett år. Har bortforslats och kan återfås hos Leif i Bräcke –
tfn 0701 580628 – fram till 31/8.

Hamnstyrelsen, 1.8.2018