Blog Image

ARILDSHAMNBLOGG

ARILDSHAMNBLOGG

Den här bloggen är till för Dig som bor i eller känner starkt för Arild och gärna vill dela med dig av dina idéer om hur man kan göra Arilds Hamn ännu bättre. Du kanske inte tycker att Facebook eller andra sociala medier passar dig eller du vill inte fastna i Zuckerbergs nät då kan Arildsbloggen vara ett bra alternativ. Om Du har frågor eller vill ha ett lösenord så kontakta gärna webmaster.

Hamnparkeringen

Hamnen Posted on Fri, August 03, 2018 14:26:06

Trailers
på Hamnparkeringen………….

……som har stått felparkerade där, i
ett fall i nästan ett år. Har bortforslats och kan återfås hos Leif i Bräcke –
tfn 0701 580628 – fram till 31/8.

Hamnstyrelsen, 1.8.2018Årsmöte i Arilds Hamnförening

Hamnen Posted on Sat, March 31, 2018 11:18:35


Hej alla, Det här är Projekt 1. Det var denna konstruktionen jag utan framgång försökte visa på årsmötet. Den är byggd på stora pir i Jonstorps hamn och har varit i drift i många år. I Arildshamn skulle den döda den svallvåg som uppstår utmed stora pir vid en nordväst storm och går in i hamnbassängen där den utsätter alla båtar för stora krafter. Givetvis minskar den också sjögången som uppstår i hamnen vid en hård nordostan.
Denna dåliga bild visar Projekt 2 som innebär att vi tillsammans med
Höganäs Kommun skall lägga ut varningsbojar för det grund som ligger i
inseglingsrännan öster om hamnen. För att klara stormarna måste vi ha dykare till hjälp som fäster förankringskättingar direkt i berget.

Projekt 3 handlar dels om att det skall byggas en ny handikappanpassad toalett och i samband därmed dels läggas en ny dränering runt Ruffen så att inredningens trädetaljer inte blir förstörd av vatten som läcker in vid stormar. Förhandlingar pågår med kommunen så att vi kan finna den mest ändamålsenliga lösningen.

Medlemmarna i hamnföreningen frågar gärna varför vi inte gör mer för att öka antalet båtplatser i hamnen. Kravet från båtplatsägarna är sådant att man vill ha bredare båtar vilket gör att antalet båtplatser i den gamla hamnen i stället måste minskas. Båtplatskön har i år för första gången överskridit 50. En ökning av antalet båtplatser kan därför bara åstadkommas genom en utbyggnad. En möjlig utbyggnad av Arilds hamn skulle kunna se ut så här och kostnaden skulle kanske bli i paritet med utbyggnaden av hamnen i Vejbystrand dvs 10-12 miljoner och kanske mer beroende på hur svårt sprängningsarbetet blir. Våra tunga entreprenörer har ju god erfarenhet av hamnbyggen så de borde kunna räkna ganska rätt.Den s.k. Skidahallen skulle då behöva sprängas bort och den gamla innerhamnen fördjupas till ca 2,5m djup. Tekniskt sett fullt möjligt men kanske med tanke på byns pietetsfulla infrastruktur och vattendomar mm. inte möjligt. Men å andra sidan kan inte det Gamla Arild belastas med områden som Blossalyckan, Knaggesten mm. utan att byns övriga infrastruktur anpassas därefter. Det blir kanske fina boendemiljöer men kommunen skapar ett långsiktigt ohållbart samhälle. Man stoppar huvudet i sanden och begår samma misstag som kommunerna i Bohuslän gjort.Årsmöte i Arilds Hamnförening

Hamnen Posted on Wed, March 28, 2018 11:54:06

Alla medlemmar är kallade per e-mail och kallelsen ser ut så här:

Årsredovisningen ser ut så här:

Årsmötesprotokollet ser ut så här:Gamla bilder från Arild

Bilder Posted on Tue, October 24, 2017 16:37:54


Städdag

Jag tycker att... Posted on Tue, May 23, 2017 08:15:03Sjöhäst t-shirts

Jag tycker att... Posted on Tue, April 25, 2017 02:28:08

Besök gärna Arildshop.

Här kan ni köpa
snygga produkter med loggor eller motiv från Arild. Produkter med
Byalagets logga säljs till förmån för Byalaget. Produkter med
Sjöhästens logga säljs till förmån för Sjöhästen.

Gå direkt till ArildshopArildsbloggen

Jag tycker att... Posted on Mon, April 24, 2017 15:46:03

Många med mig har konstaterat att Arildsbloggen har försvunnit från Byalagets hemsida. Arildsbloggen har ju varit ett väldigt aktivt media som engagerat många så det här är en ny Arildsblogg som är knuten till www.arildshamn.se och som förhoppningsvis kan fylla detta tomrum och tjäna allas intressen.
//Jan